Project

General

Profile

Actions

Export souborů z Altium PCB

1. Otevřete si Vaše gerber soubory v Altium.

Select File -> Fabrication Outputs -> Gerber Files.

2. General Setting

V "General Setting" nastavte 2:5 (0.01 mill resolution)

3. Layers Setting

Vyberte všechny vrstvy co potřebujete, vyberte “Used On” v Plot Layers, Vyberte “All Off” in Mirror Layers.

4. Aperture Setting

Musíte mít vybráno “Embedded apertures (RS274X)”

5. Advanced Setting

Pokud máte všechny nastavení správně zmačkejte OK aby se zgenerovaly gerber soubory.

Export drill souborů

File -> Fabrication Outputs -> NC Drill Files

Vyberte stejné "units" a "format" jako u gerberu. Zmáčknete OK.

Updated by Aleksei Karavaev over 3 years ago · 4 revisions