Project

General

Profile

Actions

Export souborů z Eagle

Export gerberů (od v.7 do v.8+)

0. Zgenerujte CAM soubor(.cam)

1. Otevření CAM Processoru

Otevřete si PCB (.brd) soubor in Eagle, vyberte “File -> CAM Processor”. Otevře se Vám CAM Processor.

2. Vyberte File -> Open -> Job

3. Vyberte gerb274x.cam soubor, vyberte Open.

4. Zmáčknete "Process Job" tlačítko aby se zgenerovaly všechny gerber soubory.

Export Drill souboru

1. Vyberte CAM Processor nahoře interfacu nebo vyberte File » CAM Processor.

2. Vyberte File » Open » Job, vyberte excellon.cam soubor, zmáčknete Open.

3. Vyberte položky "44 Drills" a "45 Holes". Zmáčknete "Process Job" tlačítko.

Updated by Aleksei Karavaev over 3 years ago · 7 revisions