Project

General

Profile

Actions

Export souboru z KiCad 5.1.5

Vyberte File -> Plot.

Nahoře okna zadejte cestu k Vašemu projektu.

Udělejte novou složku Gerbers, vyberte ji. Zmáčknete Yes pokud se program pta na relativní cestu.
Z levé strany bude seznam vrstev které by se mohly exportovat jako gerber.

Vyberte všechno co byste potřebovali, minimálně by se mely vybrat:

Top and Bottom silkscreen layers
Front and back copper
Edge cuts

In1 a In2 vrstvy jsou potřeba pro 4 vrstevné desky.

Pak vyberte nasledujici položky:
“Exclude PCB edge layer from other layers”
“Plot footprint values”

Zmáčknete "Plot" a Gerber soubory se zgenerují do Gerbers složky.

Export Drill souboru.

Zmáčknete “Generate Drill File“. Vyberte nasledujcicí položky, ostatní nechtě defaultně.

"Inches" 
"Decimal format"
"Postscript"

Zmáčknete “Generate Drill File” a dole by měla vzniknout zprava, která řekne že soubory se zgenerovaly.

Updated by Aleksei Karavaev over 3 years ago · 7 revisions