Project

General

Profile

Actions

Stupně ochrany krytem (IP Code)

Krytí je konstrukční opatření, které je součástí el. předmětu. Poskytuje ochranu před dotykem s živými a pohybujícími se částmi a dosahuje se jím ochrana před poškozením vniknutím cizích předmětů, prachu, vody, plynů a pod.

Předpisem, který v současnosti specifikuje stupně krytí el. zařízení je ČSN EN 60 529 Stupně ochrany krytem, vydaná v listopadu 1993 a nahrazující v celém rozsahu dříve platné normy ČSN 330330 Krytí el. zařízení z 4/79 a ČSN 345612 Základní zkoušky krytí el. předmětů z 6/66.

Nová norma zachovává způsob označování stupně krytí písmeny IP spolu se dvěma čísly a navíc zavádí další přídavná písmena A, B, C, D a doplňková písmena H, M, S, W, obojí jako nepovinná.

Stupně ochrany před dotykem nebezpečných částí a před vniknutím cizích pevných těles udávané první číslicí:
 • IP 0x - Nechráněno
 • IP 1x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 50mm a větších a před dotykem hřbetem ruky.
 • IP 2x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5mm a větších a před dotykem prstem.
 • IP 3x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 2,5mm a větších a před dotykem nástrojem.
 • IP 4x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1mm a větších a před dotykem drátem.
 • IP 5x - Zařízení je chráněno před prachem a před dotykem drátem.
 • IP 6x - Zařízení je prachotěsné a je chráněno před dotykem drátem.
Stupně ochrany proti vniknutí vody udávané druhou číslicí:
 • IP x0 - Nechráněno.
 • IP x1 - Svisle kapající.
 • IP x2 - Kapající ve sklonu 15o.
 • IP x3 - Kropení, déšť.
 • IP x4 - Stříkající.
 • IP x5 - Tryskající.
 • IP x6 - Intenzivně tryskající.
 • IP x7 - Dočasné ponoření.
 • IP x8 - Trvalé ponoření.
Stupně ochrany před dotykem nebezpečných částí udávané přídavným písmenem:
 • A - Chráněno před dotykem hřbetem ruky - sonda dotyku je koule o průměru 50 mm.
 • B - Chráněno před dotykem prstem - článkový zkušební prst o průměru 12 mm a délky 80 mm.
 • C - Chráněno před dotykem nástrojem - sonda dotyku o průměru 2,5 mm a délky 100 mm.
 • D - Chráněno před dotykem drátem - sonda dotyku o průměru 1 mm a délky 100 mm.

Sonda dotyku musí mít ve všech případech přiměřenou vzdušnou vzdálenost od nebezpečných částí.

Doplňková písmena:
 • H - Zařízení vysokého napětí.
 • M - Zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody, jsou-li pohyblivé části zařízení v pohybu (např. rotor točivého stroje).
 • S - Zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody, jsou-li pohyblivé části zařízení v klidu (např. rotor točivého stroje).
 • W - Vhodné pro použití za stanovených povětrnostních podmínek. Krytí je dosaženo dodatečnými ochrannými vlastnostmi nebo metodami.

Doporučená a použitá literatura

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/File:IPX_Codes_Explanation_Chart.jpg
 2. https://elektrika.cz/data/clanky/krip030918

Updated by Jednatel J.H. over 5 years ago · 2 revisions