Project

General

Profile

Actions

Verzování

Nedílnou součástí vývoje je verzování, které umožňuje uchovávání historie veškerých provedených změn. Sledování změn a verzování umožňuje paralelní zpracování úkolů (tedy práci v týmu), získávání zkušeností (učení se), vytváření informací pro uživatele. Verzování se trochu liší pro HW a SW, ovšem zvláště v mezioborových aplikacích je možné termíny a postupy zaměňovat a doplňovat.

Sémantické verzování

Číslo verzí zapisujeme ve formátu MAJOR.MINOR.PATCH Navyšování jednotlivých čísel verzí probíhá následovně:
  • MAJOR - Nastala změna, která není zpětně kompatibilní s ostatními (API) a HW.
  • MINOR - Přidala se funkcionalita se zachováním zpětné kompatibility.
  • PATCH - Opravila se chyba a zůstala kompatibilita. Upravilo se formátování, změnilo nastavení či konstanty. Nejsou-li samostatně číslovány revize, tak změna při revizi.

Pomocí předběžných verzí a přidáváním metadat je možné upřesnit informace. Např.: 1.0.0-alfa, 1.0.1-beta+2 http://semver.org/lang/cs/

Alfa verze

Verze sw/hw, která je zpravidla poskytována pouze v rámci společnosti, vyvíjející tento software. Jedná se o produkt, který většinou obsahuje všechny důležité funkce, avšak také spoustu chyb. Tato verze je proto testována pouze vývojáři, kteří vědí, jak tento SW/HW pracuje. V tomto stádiu vývoje se nalezne a odstraní nejvíce chyb. Jakmile jsou vážné chyby odstraněny, bývá často vydávána Beta verze. https://cs.wikipedia.org/wiki/Alfa_verze

Beta verze

Sw/hw produkt, na kterém je již opravena většina chyb, nicméně je pořád nestabilní a na jeho chování se nedá spolehnout. To, co vznikne z betaverze po odstranění chyb, se nazývá Release Candidate. https://cs.wikipedia.org/wiki/Beta_verze
Druhy beta verzí:
  • Closed beta – uzavřený test, většinou určený pouze vývojářům.
  • F&F beta – vývojáři si vyberou sami, kdo bude mít možnost účastnit se testu, většinou vybírají z řad rodiny a přátel (proto F&F = friends and family).
  • Open beta – je dostupná zdarma komukoli, kdo má zájem se testu účastnit.

Release candidate (RC)

Testovací verze připravovaného sw/hw. Jedná se o kandidáta na konečnou, finální verzi. Release Candidate je k finální verzi blíže, než betaverze. Ke zkratce RC se přidává i číslice. Vyjít tedy může RC1, RC2, RC3, atd. "RCčka" mohou být značně nestabilní. https://cs.wikipedia.org/wiki/Release_candidate
Relace

Související informace

Výstupy výzkumu a vývoje

Updated by Jednatel J.H. about 5 years ago · 4 revisions