Project

General

Profile

CORE-X v1 » History » Version 1

Ján Hýbl, 09/18/2018 02:15 PM

1 1 Ján Hýbl
{{>toc}}
2 1 Ján Hýbl
3 1 Ján Hýbl
h1(#top).  CORTEX - AVR XMEGA A1U [[CORTEX-X_v1|DKE-CORTEX-X]]
4 1 Ján Hýbl
5 1 Ján Hýbl
[[PAC]] s mikrokontrolérem "ATXMEGA128":www.microchip.com/mymicrochip/filehandler.aspx?ddocname=en598049 rodiny "AVR®":http://www.microchip.com/design-centers/8-bit/avr-mcus RISC architektury od firmy "MICROCHIP®":http://www.microchip.com/ je pokročilý programovatelný automatizační počítač určený pro zapojení do základní desky [[DKE]] systému, nebo jako samostatný miniaturní programovatelný modul.
6 1 Ján Hýbl
7 1 Ján Hýbl
Mezi hlavní klady architektury XMEGA patří velká výbava periferiemi, vysoký výkon díky maximálnímu taktu 32MHz při současně nízké spotřebě. Ta dosahuje v
8 1 Ján Hýbl
aktivním módu maximálně 72 mW. Vykonání jedné instrukce v jednom hodinovém cyklu.
9 1 Ján Hýbl
10 1 Ján Hýbl
!{height:200px}DKE-CORTEX-X_frontBack.png! !{height:200px}DKE-CORTEX-X_pcbf.png!
11 1 Ján Hýbl
_Obr.1. [[CORTEX-X_v1|CORTEX-X]] ze přední a zadní strana desky plošných spojů. Obr.2. Znázornění propojení ATXMEGA128 a desky [[CORTEX-X_v1|CORTEX-X]]._
12 1 Ján Hýbl
13 1 Ján Hýbl
------------------------------------------------------------------------
14 1 Ján Hýbl
15 1 Ján Hýbl
h2(#app). 1. Aplikace
16 1 Ján Hýbl
17 1 Ján Hýbl
* Jádro základní desky systému DKE.
18 1 Ján Hýbl
* Vývojový kit nebo vývojová desko pro čip ATXMEGA128.
19 1 Ján Hýbl
* Jádro řízení mechatronických, kybernetických, robotických, automatizačních systémů.
20 1 Ján Hýbl
* Jádro inteligentní domácnosti.
21 1 Ján Hýbl
* Jádro zabezpečovacích systémů.
22 1 Ján Hýbl
* Jádro inteligentních senzorových systémů.
23 1 Ján Hýbl
24 1 Ján Hýbl
[[CORTEX-X_v1|CORTEX-X]] je dodáván v předprogramovaných variantách a úpravách dle konkrétních potřeb navrhovaného zařízení.
25 1 Ján Hýbl
26 1 Ján Hýbl
-------------------------------------------------------------
27 1 Ján Hýbl
28 1 Ján Hýbl
h2(#spec). 2. Technická specifikace
29 1 Ján Hýbl
30 1 Ján Hýbl
ATXMEGA128 nabízí množství užitečných vlastí:
31 1 Ján Hýbl
* 128 Kbyte paměti flash,
32 1 Ján Hýbl
* 2 Kbyte EEPROM,
33 1 Ján Hýbl
* 8 Kbyte SRAM,
34 1 Ján Hýbl
* rozhraní JTAG a PDI,
35 1 Ján Hýbl
* DMA pro přímí přístup do paměti s moţností externí komunikace,
36 1 Ján Hýbl
* osm kanálů Event System pro předávání události mezi periferiemi,
37 1 Ján Hýbl
* osm 16-ti bitových časovačů,
38 1 Ján Hýbl
* 16-ti bitový čítač reálného času s odděleným oscilátorem,
39 1 Ján Hýbl
* modul kryptovacích mechanizmů AES a DES,
40 1 Ján Hýbl
* dva osmikanálové analogově digitální převodníky s rozlišením 12 bitů,
41 1 Ján Hýbl
* dva dvoukanálové digitálně analogové převodníky s rozlišením 12 bitů,
42 1 Ján Hýbl
* interně i externě nastavitelné hodiny za pomocí PLL a předděliček,
43 1 Ján Hýbl
* víceúrovňový systém pro obsluhu přerušení.
44 1 Ján Hýbl
45 1 Ján Hýbl
[[CORTEX-X_v1|CORTEX-X]]:
46 1 Ján Hýbl
* spojuje napájecí piny do jednoho páru,
47 1 Ján Hýbl
* stabilizuje napájecí napětí filtračním kondenzátorem,
48 1 Ján Hýbl
* má osazen filtr pro ADC napájení,
49 1 Ján Hýbl
* nabízí 3 28 pinové svorkovnice s 78 programovatelnými I/O piny,
50 1 Ján Hýbl
* 4 montážní otvory pro M2 šrouby.
51 1 Ján Hýbl
52 1 Ján Hýbl
-------------------------------------------------------------
53 1 Ján Hýbl
54 1 Ján Hýbl
h2(#description). 3. Popis modulu
55 1 Ján Hýbl
56 1 Ján Hýbl
h3. 3.1. Vstupně-výstupní porty
57 1 Ján Hýbl
58 1 Ján Hýbl
Vstupně-výstupní porty se liší podle provedení mikrokontroléru. U AVR ATXMEGA128 je devět portů po osmi pinech, jeden port se čtyřmi piny a jeden
59 1 Ján Hýbl
s dvěma piny. Celkem tudíž 78 vstupně / výstupních pinů, 20 napájecích pinů, jeden pin pro PDI a jeden pin pro RESET. Tyto porty zajišťují komunikaci s okolím. Ke každému portu jsou přiřazeny 4 registry, které nám usnadňují práci s porty.
60 1 Ján Hýbl
61 1 Ján Hýbl
* *DIR* – Tento registr určuje směr toku dat pro jednotlivé piny portu. Je-li bit nastaven na log.1, bude pin konfigurován jako výstupní, kdyţ bude zapsána log.0, bude pin vstupní.
62 1 Ján Hýbl
* *DIRSET* – Registr může být použit namísto registru DIR. Při čtení tohoto registru bude vrácena hodnota DIR.
63 1 Ján Hýbl
* *DIRCLR* – registr lze použít k vynulování bitů. Zápisem budou smazány příslušné bity v DIR. Při čtení registru bude vrácena hodnota v DIR.
64 1 Ján Hýbl
* *DIRTGL* – registr lze použít k nastavení bitů. Zápisem budou nastaveny příslušné bity v DIR. Při čtení bude vrácena hodnota v DIR.
65 1 Ján Hýbl
* *OUT* – hodnota registru bude nastavena na pinech portu, když je port prostřednictvím registru DIR nastaven jako výstupní. K registru OUT přísluší virtuální registry OUTSET, OUTCLR, OUTTGL.
66 1 Ján Hýbl
* *IN* – registr pro čtení dat z portu.
67 1 Ján Hýbl
* *INTCTRL* – registr ovládá přerušení. Jsou využity bity 0 a 1 pro INT0. Bity 2 a 3 ovládají přerušení INT1
68 1 Ján Hýbl
* *INT0MASK* – Bity registru jsou použity pro maskování, které piny budou použity jako zdroje přerušení INT0. Pro každý pin rozhoduje PINCTRL registr.
69 1 Ján Hýbl
* *INT1MASK* – Bity registru jsou použity pro maskování, které piny budou použity jako zdroje přerušení INT1. Pro každý pin rozhoduje PINCTRL registr.
70 1 Ján Hýbl
* *PINnCTRL* - Registr ovládá vlastnosti jednoho pinu v portu. Takže ke každému portu je přiřazeno osm těchto registrů:
71 1 Ján Hýbl
** Bit 7 – SRLEN: nastavením bitu omezíme rychlost přeběhu na pin n.
72 1 Ján Hýbl
** Bit 6 – INVEN: invertuje vstup a výstup dat na pin n.
73 1 Ján Hýbl
** Bit 5 : 3 – OPC: Output/pull konfigurace pinu n.
74 1 Ján Hýbl
** Bit 2 : 0 – ISC: Nastavuje vstup a konfiguraci pinu podle tabulky.
75 1 Ján Hýbl
* Ke každému portu se rovněž váže alternativní funkce (analogově-digitální převod, přerušení, pulzně-šířkovou modulaci, čítač,...) Další informace jsou uvedeny v pramenu.
76 1 Ján Hýbl
77 1 Ján Hýbl
------------------------------------------------------------------------
78 1 Ján Hýbl
79 1 Ján Hýbl
h2(#sw). 4.  Softwarová specifikace
80 1 Ján Hýbl
81 1 Ján Hýbl
Základní, [[pk|výrobcem]] instalovaná aplikace je [[AMMI_v3|AMMI]].
82 1 Ján Hýbl
83 1 Ján Hýbl
Uživatel modulu může přeprogramovat jádro [[PAC-AT90_v3|PAC-AT90]] tedy nahradit [[AMMI_v3|AMMI]] firmware (FW) svojí aplikací.
84 1 Ján Hýbl
85 1 Ján Hýbl
Pro přehrání FW je nutné propojit počítač (PC) a [[CORTEX-X_v1|CORTEX-X]] modul. Propojení se provede USB-A / PKE-CORE-USB kabelem. Na straně PC je USB-A protokol 2.0 a vyšší a na straně [[CORTEX-X_v1|CORTEX-X]] je 28 pinový IDC konektor. Na straně PC musí být nainstalován software pro práci s Microchip AVR  mikropočítačem ATXMEGA1281U (FLIP, DFU).
86 1 Ján Hýbl
87 1 Ján Hýbl
-------------------------------------------------------------
88 1 Ján Hýbl
89 1 Ján Hýbl
h2(#guide). 5. Průvodce instalací, používáním a údržbou [[CORTEX-X_v1|CORTEX-X]]
90 1 Ján Hýbl
91 1 Ján Hýbl
------------------------------------------------------------------------
92 1 Ján Hýbl
93 1 Ján Hýbl
h2(#dev). 6. Vývojové informace
94 1 Ján Hýbl
95 1 Ján Hýbl
Vývojové informace mohou procházet uživatelé s bezpečnostní prověrkou reportér a vyšší.
96 1 Ján Hýbl
97 1 Ján Hýbl
# Aktuální hlavní vývojová verze: [[versions|dke-3.x]]
98 1 Ján Hýbl
# Developments Issue: #1589
99 1 Ján Hýbl
100 1 Ján Hýbl
-------------------------------------------------------------
101 1 Ján Hýbl
102 1 Ján Hýbl
h2(#atch). 7. Přílohy