Project

General

Profile

Actions

Vývojová sada Evolution (DKE)

Inteligentní budovy, přenos dat, dálkové spínání osvětlení, automatizované kotelny, dálkové ovládání modelů, senzorové systémy, zabezpečovací systémy, energetické plantáže, správa akumulátorů, solární systémy, automatizované skleníky a nespočet dalších aplikací je realizováno vývojovou sadou Evolution. Evolution je evoluce v myšlení a přístupu k životnímu komfortu.

Vývojová sada (Development Kit) s označením Evolution představuje modulární, hybridní systém komponent určených pro stavbu malých, středních i velkých automatizovaných, mechatronických a robotických systémů. DKE je optimalizováno pro spolehlivé a snadné používání bez nutnosti pokročilých vědomostí programování a teorie obvodů. Spojuje přísné průmyslové standardy a snadné stavebnicové provedení. Výhodou DKE je kompatibilita jednotlivých dílů, rychlá instalace, modulárnost, rozšiřitelnost, elektrická i mechanická odolnost. DKE je stále ve vývoji a vylepšujeme jej dle potřeb zákazníků.

DKE využívá technologie Plug and Play, snadno se nainstaluje ve většině OS a je hned k použití. Pro propojení s PC a ovládání DKE je nutný libovolný DKE-PAC. Každý DKE-PAC obsahuje FW AMMI, který je ihned po připojení DKE-PAC k OS uživatelského PC pomocí TTY (teletype) respektive COM (Communication port) schopen ovládat DKE. Pro bezdrátové ovládání je možné používat aplikaci AHMI v inteligentním telefonu, která umožní snadnou práci s DKE. DKE je otevřeným systémem a umožňuje uživateli přeinstalovat integrovaný FW vlastním FW.

DKE je možné zakoupit ve variantě "DKE-PAC na klíč" kdy je v DKE-PAC nahrán příslušný a optimalizovaný FW AMMI dle požadavků zákazníka a dále asistence při tvorbě PC SW nebo celý návrh PC SW, případně SW do mobilního telefonu.

Pro náročné zákazníky nabízíme možnost dokoupit přístupový klíč k repositáři s aktuálními optimalizovanými zdrojovými kódy. Kódová podpora obsahuje knihovnu funkcí a maker k vybranému modulu a je relevantní v kombinaci s hlavní řídicí jednotkou. Koupí softwarové podpory zároveň zakupujete pomoc s vývojem vašeho FW.


1. Návod pro uvedení vývojové sady do provozu

Bavme se o DKE jako o stavebnici a vězme jak složité je uvézt návod na něco co nabývá různých forem a má množství využití. Vymezme tedy pouze jednu možnost sestavení (aplikace) DKE a na ní si uvedeme jak s vývojovou sadou pracovat.

Řešíme problém vzdáleného, bezdrátového, vícebodového ovládání světel v místnosti. Elektrické rozvody světelných okruhů jsou opatřeny elektronickými přepínači (relé) a jsou svedeny do 1 místa ve zdi (rozvaděč).

Koupili jsme 2 moduly DKE: DKE-IOPE-16, DKE-PAC-AT90 a 5V napájecí zdroj vše v konfiguraci na DIN lištu, pro jednoduchou a snadnou montáž do rozvaděče. Všechny 3 moduly jsme vytáhli z krabiček a dopodrobna si pročetli dokumentaci. Z té jsme se dozvěděli kam se má připojit napájení, kam jednotlivá relé a jak moduly propojit. Dále jsme zjistili že musíme nainstalovat aplikaci do našeho chytrého telefonu. Telefon se sám připojil na wi-fi, která se zapnula po zapojení DKE a aplikace nám ihned poskytla možnost zapínat a vypínat osvětlení, nastavovat hodiny automatického rozsvěcení, propojit ovládání s lokální wi-fi sítí a umožnit tak vzdálený přístup přes internet.

1.1 Bezpečnostní opatření

 1. Uživatel DKE bez elektrotechnického vzdělání a potřebných zákonných prerekvizit nesmí zasahovat do domovní ani jiné elektroinstalace.
 2. DKE má různé konfigurace, které jsou vhodné pro výukové účely, vývojové účely, domovní instalace, průmyslové instalace, extrémní použití. Tyto konfigurace určují odolnost DKE a okolní prostředí v němž může být DKE instalováno. Vždy pečlivě dodržujte technické vlastnosti každého modulu DKE a nezapomeňte, že celý realizovaný systém bude tak silný jako jeho nejslabší článek.
 3. Uživatel by neměl odjímat kryty modulů DKE pokud pořídil DKE s těmito kryty.
 4. Dílčí části modulů DKE jsou citlivé na elektrostatický výboj a elektromagnetická pole; může tedy dojít k poškození DKE nebo k ovlivnění činnosti DKE.
 5. Uživatel propojuje moduly a příslušenství DKE pouze vodiči odpovídajícím technické dokumentaci modulů DKE, nebo vodiči které jsou součástí DKE.
 6. Pojistky mohou být nahrazeny pouze pojistkami odpovídajících hodnot a jejich výměna nesmí být prováděna pod napětím. Špatné pojistky mohou poškodit DKE, nebo způsobit požár.
 7. Uživatel nikdy nepoužívá viditelně poškozené, nebo nestandardně pracující moduly a příslušenství DKE.
 8. Údržbu DKE provádějte nevodivými, ESD bezpečnými nástroji za sucha, případně stlačeným vzduchem. Krty mohou být omývány dle vlastností použitých konfigurací.

2. Moduly Development Kit Evolution ve verzi 4.x

2.1 Nově implementované technologie ve verzi 4.x

 • DKE-LDC (Long-Distance Communication)
 • IQRF (Intelligence Quotient Radio Frequency)

2.2 Software ve verzi 4.x


3. Moduly Development Kit Evolution ve verzi 3.x

3.2 Software ve verzi 3.x


3. Moduly Development Kit Evolution ve verzi 2.x

3.1 Software ve verzi 2.x

3.2 Nově implementované technologie ve verzi 2.x

 • USB (Advance Machine Machine Interface - Universel Serial Bus)
 • WI-FI (Advance Machine Machine Interface - Wireless Fidelity)
 • EWB (Electrical Wiring Board)
 • EWB-WP (Electrical Wiring Box - Waterproof)
 • EWB-S (Electrical Wiring Box - Survival)

3.3 Model DKE ve verzi 2.x
dke ver.2.x


4. Integrované technologie DKE


5. Produktové konfigurace

Sada je využita pro realizaci řady výrobků prokyber. Většina těchto výrobků vychází z potřeb zákazníků. V následujícím seznamu uvádíme některé vybrané výrobky.

Objednací kód Označení produktu Stručný popis produktu Sestava
BMEMS-6-v1 Body Microelectromechanical System – 6 Systém měření kinematiky částí těla, strojů, konstrukcí DKE-PAC
KMDS8-2-v1 Kinematics and Motion Dynamics Sensor 8 8 segmentový senzor kinematiky a dynamiky pohybu strojů a konstrukcí DKE-PAC
KMDS4-2-v1 Kinematics and Motion Dynamics Sensor 4 4 segmentový senzor kinematiky a dynamiky pohybu strojů a konstrukcí DKE-PAC
SOMS-v1 Small Opto Motor System Malý opticko-motorický systém stimulace drobných živočichů DKE-PAC
MOMS-v1 Medium Opto Motor System Větší opticko-motorický systém stimulace drobných živočichů DKE-PAC
LOMS-v1 Large Opto Motor System Velký opticko-motorický systém stimulace drobných živočichů DKE-PAC
HPGM-100-v1 High Precision Gear Motor – 100 Nm Motorová jednotka pro konstrukci mechatronických systémů DKE-PAC
HPGM-50-v1 High Precision Gear Motor – 50 Nm Motorová jednotka pro konstrukci mechatronických systémů DKE-PAC
ERP-v1 Experimental revolvable platform Experimentální naklápěcí plošina pro analýzu pohybu DKE-PAC
CMS-v1 Camera Measuring System Měřicí kamerový systém pro analýzu pohybu DKE-PAC
NCTT-500-v1 Non Contact Torque Transducer – 500 Nm Bezkontaktní měření statického i dynamického rotačního momentu DKE-PAC
STT-50-v1 Contact Torque Transducer – 50 Nm Tenzometrický snímač měření krutu DKE-PAC
TSSS-v1 Torsion Smart Sesnsor System Chytrý senzorový systém měření krutu DKE-PAC
SGBS-4-v1 Strain Gauge Bridge System Systém pro měření sil tenzometrickými mosty DKE-PAC
ESSKEY-v1 Electronic Key Tracking System Systém elektronické organizace a sledování klíčů DKE-PAC
TTS-05-v1 Tensile Testing System 500 N Univerzální zkušební stroj pro pevnostní zkoušky materiálů DKE-PAC

6. Vývojové informace

Pouze uživatelé s bezpečnostní prověrkou a smlouvou o mlčenlivosti mohou procházet vývojové informace.

 1. Development version: BETA
 2. Development issue: #1212

7. Přílohy

Updated by Jednatel J.H. over 5 years ago · 39 revisions