Project

General

Profile

DKE - Polarity Protection

Technologie umožňuje bezpečné zaměnění napájecích svorek, tedy záměnu polarizace. Napájecí vstupy jsou chráněny můstkovým usměrňovačem. Ostatní vstupy a výstupy jsou doplněny diodami omezujícími směry proudů a tím minimalizují riziko přepólování datových vstupů.