Project

General

Profile

DKE - Shield Protection

Moduly DKE mají oddělenu zem a stínění. Uživatel je může spojit na svorkovnici jednotlivých napájecích modulů. Vrstva shield je vrchní vrstva DPS DKE modulů. Shield by měl být připojen na kostru zařízení, respektive do bodu pospojování a nejnižšího potenciálu instalace. Pokud je elektroinstalace vybavena proudovými chrániči, nesmí být propojena svorka shield a svorka GND.