Project

General

Profile

3. vydání vývojového systému Evolution které Periclitor jest

DKE bylo nasazeno v desítkách systémů s velikostí do jednotek metrů. Spolehlivost DKE s použitými DKE-IDC20 sběrnicemi je výborná, nedochází k přeslechům a sběrnice je odolná vůči zkratům i přetížení. Hledání chyb je snadné. DKE-IDC20 se snadno a rychle montují. Konektory jsou spolehlivé a odolné. Ojediněle se vyskytl problém s málo zaříznutým konektorem.

Zjištěný nedostatek sběrnice DKE-IDC20 je dvojího typu: tvar vodičů a rušení. Tvar vodičů neumožňuje provádět snadnou vodě odolnou montáž, vodiče se těžko vedou na dlouhé vzdálenosti. Vodiče mají jenom základní izolaci. Konektory jsou náchylné na mechanické opotřebení, nejsou vhodné pro časté rozpojování a mechanické nečistoty jsou téměř neřešitelný problém. Není výjimkou možnost převrácení konektoru, i v případě fungujícího zámku.

Dalšími kroky ve vývoji DKE jsou:
  1. Komunikace po metalickém vedení na dlouhé vzdálenosti. Tento komplexní problém řeší vývojáři IT i automatizace od počátků těchto oborů. Periclitor je latinský výraz popisující odvážný pokus kterým vlastní sběrnice rozhodně je. Kromě přenosu dat na delší vzdálenost řeší rozhraní napájení logických a výpočetních obvodů sekundárních systémů. Přenášené signály jsou v pásmu od jednotek herců do jednotek megahertzů.
  2. Optimalizace a rozšíření stávájících DKE-IDC20 a DKE-IDC34.
  3. Vylepšení signalizace a diagnostiky poruch.
  4. Rozšíření nabídky dodávaných modulů.
  5. Jednotný systém adresace modulů, kontrolní součty a šifrovaný přenos.

ver.3.x přebírá HW vrstvy technologií datové komunikace 10BaseT a RS-485 a implementuje je na SPI HW komunikaci, čímž řeší bod 1 kroků vývoje. Vysílač řídí přenos SPI signálů po transformátory oddělené sběrnici kroucené dvoulinky UTP/STP připojené skrze RJ-45 k diferenciálním přijímačům ostatních zařízení na sběrnici. Takto navržená technologie umožňuje přenášet data na vzdálenosti stovek metrů. UTP/STP kabely se snadno izolují vodotěsnými průchodkami EWB.

ver.3.x rozšiřuje stávájící DKE-IDC20 konektory o podporu sériového programování mikrokontrolérů. Řídicí MCU může upgradovat FW jednotlivých zařízení na sběrnici. Konektor je dále doplněn o funkci napájecích svorek a původní stabilizátory, které byly integrovány na jednotlivých slave zařízeních, jsou odstraněny. Konektor dále podporuje rozšířené funkce nového rozhraní pro delší vzdálenosti. Konektor na straně PAC a na straně master podporuje P&P a v některých modulech i autodiagnostiku.

Úprava 3.1.x

  • Přidání pull-up rezistorů pro OWI
  • Plná implementace OWI
  • SPI kolizní kontrola a diagnostika skrze OWI

Přehled vydání DKE

Version Release code name Docs Release date End of life
DKE 1.0 verze: Primitiae 18.1.2016 21.3.2017
DKE 2.0 verze: Conatum 16.8.2016 21.5.2017
DKE 3.0 verze: Periclitor 25.5.2017