Project

General

Profile

Android Human Machine Interface (AHMI)

Komunikační rozhraní tvořící prostředníka mezi DKE-PAC-AT90 a uživatelem. Aplikace je určena pro zařízení s OS Android (API 19 a novější) a Wi-Fi komunikačním zařízením. Uživatel skrze aplikaci posílá (TCP) příkazy a přijímá data z realizovaného systému. Aplikace je upravována ke konkrétním potřebám zákazníka. Konečné řešení bude uživatelsky konfigurovatelná aplikace (nasazení plánováno od verze 4.x).

Do verze 3.x byl v AHMI laděn komunikační protokol a vybírán vhodný aplikační layout. Od verze 3.x používá AHMI navigační lištu v levé části obrazovky a vysouvací seznamy s příkazy. Aplikace nově pracuje s wi-fi a řeší problém přepojení spojení a automatické přesměrování wi-fi na jiný AP.

EULA

Seznam verzí:

Přílohy