Project

General

Profile

3. generace Android Human Machine Interface (DKE-AHMI ver.3.x)

Aktuální verze aplikace AHMI ke stažení pro tablet: ahmi_ver.3.0.5_tablet.apk
Aktuální verze aplikace AHMI ke stažení pro telefon: ahmi_ver.3.0.5_phone.apk

Doporučení pro nejlepší využívání aplikace:
  • AHMI používá pro komunikaci s modelem Wi-Fi Vašeho zařízení, musí se tedy odpojit od "běžné" Wi-Fi na, které se připojujete do sítě World Wide Web. Toto přepojení Wi-Fi je voláno při zapnutí aplikace, nebo přepnutí modulu a trvá určitý čas, závislý od HW Vašeho zařízení a síly signálu Wi-Fi.
  • Wi-Fi signál Vašeho modelu má omezený dosah, který je určen kombinací vysílací síly modelu a přijímací citlivosti Vašeho zařízení. Sílu signálu obvykle zobrazuje ikonka Wi-Fi v menu Vašeho zařízení (pozor, často jen dost orientačně).
  • Při zapnutí aplikace AHMI, je vhodné vybrat modul, čímž se inicializuje připojení k WI-Fi.
  • AHMI využívá TCP protokol, který umožňuje ovládání pouze z jednoho zařízení v jednom okamžiku. Můžete se připojit na Wi-Fi modelu klidně s 10 zařízeními, ale pouze jeden uživatel může poslat příkaz (v daném okamžiku) a ostatní musí počkat.
  • AHMI posílá jednotlivé příkazy s rychlostí několika stovek milisekund, sekvenční klidně jednotky sekund. Pokud pošlete další příkaz před vykonáním předchozího, může dojít k nevykonání příkazů. Příkazy se mohou řadit do fronty a vykonávat postupně, podporuje li to Vaše zařízení.

Modul REZIDENCE PALATA

Aplikace umožňuje ovládat model pomocí 2 rozbalovacích seznamů. Jeden posílá příkazy k rozsvěcení jednotlivých bytů a druhý sekvenční příkazy pro rozsvěcení celých pater. Před vykonáním příkazu rozsvícení jsou všechny byty zhasnuty. Pro zhasnutí je nutné vybrat prázdné pole (Obr. 2.). Komunikace s DKE-PAC-AT90 funguje po připojení na Wi-Fi s ESSID rezidencePalata; tento proces proběhne automaticky po zapnutí aplikace, při stisku položky Připojení v bočním panelu (Obr. 5.), při výběru modulu. Tlačítko animace (symbol kolečka s trojúhelníkem) spouští animaci v náhodném režimu a ponechá rozsvícené byty z posledního náhodného rozsvícení po opětovném stisku tlačítka animace.


Obr. 1. Aplikace hned po zapnutí Obr. 2. Rolovací seznam s patry Obr. 3. Sdělení o odeslaném příkazu Obr. 4. Sdělení o odpojené wi-fi Obr. 5. Boční panel

Ve spodní části okna aplikace se může vyskytnout sdělení, informující o stavu aplikace. Sdělení "Komunikace s modelem selhala, zkontrolujte připojení k wi-fi modelu." (Obr. 4.) upozorňuje na nefunkční komunikaci s DKE-PAC-AT90, nejčastěji způsobenou nepřipojením zařízení na wi-fi modelu (napravíte stiskem položky Připojení v bočním panelu, viz Obr. 5.).


Modul VICTORIA KOŠÍŘE

Aplikace umožňuje ovládat model pomocí 3 rozbalovacích seznamů. První posílá sekvenční příkazy k rozsvěcení celých budov, druhý sekvenční příkazy celých pater a třetí jednotlivé příkazy k rozsvěcení jednotlivých bytů. Před příkazem pro rozsvícení budovy, patra, bytu je poslán příkaz pro zhasnutí všech světel. Pro zhasnutí je nutné vybrat 1. prázdné pole (Obr. 2.), nebo pole s nápisem "zhasnuto". Komunikace s DKE-PAC-AT90 funguje po připojení na wi-fi s ESSID victoriaKosire; tento proces proběhne automaticky po zapnutí aplikace, nebo stisku položky Připojení v bočním panelu (Obr. 5.) a také při vybrání modulu z nabídky modulů. Tlačítko animace (symbol kolečka s trojúhelníkem) spouští animaci v náhodném módu a ponechá rozsvícené byty z posledního náhodného rozsvícení po opětovném stisku tlačítka animace.


Obr. 5. Světla bytů jsou zhasnuta Obr. 6. Rozsvícena celá budova Obr. 7. Svítí pouze vybrané patro Obr. 8. Svítí pouze konkrétní byt Obr. 9. Boční panel

Ve spodní části okna aplikace se může vyskytnout sdělení, informující o stavu aplikace. Sdělení "Komunikace s modelem selhala, zkontrolujte připojení k wi-fi modelu." (Obr. 4.) upozorňuje na nefunkční komunikaci s DKE-PAC-AT90, nejčastěji způsobenou nepřipojením zařízení na wi-fi modelu (napravíte stiskem položky Připojení v bočním panelu, viz Obr. 5.).


Přílohy