Project

General

Profile

Electronic Key Tracking System

Systém elektronické organizace a sledování klíčů ESSKEY je určen pro administrativní budovy, hotely, komplexy budov, areály a další oblasti kde je nutno mít pod kontrolou rozsáhlé množství klíčů, definovat uživatelské přístupy k těmto klíčům a sledovat jednotlivé výpůjčky. V pokročilé konfiguraci se stává elektronickým zabezpečovacím systémem, střežící klíče a jejich blízké okolí, rezervačním systémem výpůjček klíčů a automatickým hlídačem délky trvání výpůjček.

Elektronický organizátor klíčů využívá propracovaného systému klíčenek (KSA) a dokovacích skříní (KC). Každý klíč je pomocí ocelového kroužku (případně lanka) spojen s inteligentní klíčenkou. Každá klíčenka sestává z USB A (M) konektoru a integrovaného mikropočítače. Klíčenka se spolu s klíčem ukládá do dokovací pozice (KCP), umístněné v KC. Vnitřní uspořádání skříně je v podobě horizontálních linií s USB A (F) posty rozmístěnými tak aby se klíče nedotýkaly a dalo se s nimi snadno manipulovat. Každé KSA je vybaveno světelnou indikací signalizující vybraná KSA a stav KSA. V KC je umístěn uživatelský přístupový systém pro management klíčů (UAT) v podobě miniaturního PC. Přístup do KC je zajištěn autentikačním terminálem (UA) umístněným na vnější straně KC, který umožňuje využití jak klávesnici, tak kartový, čipový či RFID systém. Synchronizaci dat mezi jednotlivými UAT a management klíčů přes internetové rozhraní obstarává server (CS). ESSKEY systém si je vhodné představit jako lokální autonomní KC spravující klíče a jako vzdálenou správu, dohled, diagnostiku v podobě CS.


Obr.1. a Obr.2. Schématické znázornění funkce a propojení komponent ESSKEY

Technické specifikace

Zařízení je v souladu s EU směrnicemi 73/23/EEC Nízké napětí a 89/336/EEC Elektromagnetická kompatibilita.

Absolutní maximální rozsahy napájení

 • Připojené (externí) síťové napětí: 0 V až 300 V AC
 • Připojené (externí) nouzové napětí: 0 V až 13 V DC
 • Vybíjecí proud při výpadku napájení: 8.0 A DC
 • Proudový odběr na nouzovém napětí: 35 A DC (po vybití systému)
 • Proudový odběr na síťovém napětí: 2 A AC

Pracovní rozsahy napájení

 • Připojené (externí) síťové napětí: 230 V AC
 • Připojené (externí) nouzové napětí: 8 až 12 V DC
 • Vybíjecí proud při výpadku napájení: 10 mA až 2.0 A DC
 • Proudový odběr na nouzovém napětí: 1 A DC
 • Proudový odběr na síťovém napětí: 1 A AC

Mechanická specifikace

 • Délka přívodních napájecích a datových vodičů: bez přívodních šňůr
 • Rozměry: závislé na konfiguraci
 • Ochrana (krytí): IP 65
 • Materiál KC: Al s pálenou barvou dle požadavků zákazníka
 • Hmotnost zařízení: závislé na konfiguraci
 • Hmotnost balení: závislé na konfiguraci


Obr.3. a Obr.4. Nástěnná varianta KC systému ESSKEY pro velké množství KSA


Obr.5. Racková varianta KC systému ESSKEY

Funkce řízení úspory energie

Zařízení je vybaveno funkcí Spánkového režimu, ve kterém setrvávají funkce zařízení ve stavu vyčkávání na uživatelský podnět, přičemž je spotřeba energie omezena na minimum. Zařízení automaticky přejde do spánkového režimu po uplynutí 30 minut od posledního uživatelského přístupu. Zařízení nemůže přejít do Spánkového režimu v případě přihlášeného uživatele nebo při aktivitě na UA.

Napájení zařízení

ESSKEY je možné provozovat ve dvou základních režimech napájení. První – interní režim využívá vnitřního zdroje napětí (sady akumulátorů), který je nábojově značně omezen a vydrží po omezenou dobu. Zdroj se automaticky dobíjí v externím režimu napájení. Druhý – externí režim využívá energie ze síťového napájení, tedy 230 VAC nebo 110 VAC, nebo energie zdroje připojeného na nouzový (záložní) napájecí terminál.

Interní zdroj napětí (UPS) je sada Pb bezúdržbových akumulátorů s dlouhou životností. Elektrická spotřeba elektroniky v nouzovém režimu při aktivaci interního režimu napájení je průměrně 240 mA. Kapacita 12V akumulátoru je 7 Ah. Provozní čas je až 30 hodin na 1 akumulátor. Celková doba výdrže na interní zdroj je dána počtem akumulátorů, který je určen konfigurací zařízení.

Zařízení je pod napětím i při vypnutém přívodním jističi po dobu závislou na kapacitě UPS. Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem je v případě odpojení napájení III (vnitřní rozsahy napájení jsou max. 12 V).


Cena, jakost a dodací termín

Objednací číslo Název Záruka Dodání Kusů DPH CZK/kus bez DPH CZK bez DPH CZK s DPH
ESSKEY-v1-6E220K Electronic Key Tracking System ESSKEY 6E220K 24 měsíců 12 týdnů 1 21 82 500 82 500 99 825
ESSKEY-v1-6E220K Electronic Key Tracking System ESSKEY 6E220K 24 měsíců 12 týdnů 1 21 197 820 197 820 239 362

Vývojové informace

Pouze uživatelé s bezpečnostní prověrkou a smlouvou o mlčenlivosti mohou procházet vývojové informace.

 1. Development version: ALFA
 2. Development issue: #657