Project

General

Profile

Tensile Testing System 500 N

Trhací stroj TTS-05 je malý, jedno sloupový, programovatelnou automatizační jednotkou (PAC-X) řízený univerzální zkušební stroj pro zkoušky materiálů v tahu, tlaku, ohybu, cyklickém namáhání, tvrdosti a zkoušení pružin. Stroj se vyznačuje moderní a funkční konstrukcí, nejnovější řídící elektronikou a vysokou kvalitou zpracování. PAC je plně konfigurovatelný a lze nastavit jednoduché i složitější vícestupňové zkušební metody.

Měření síly je řešeno tenzometrickým snímačem síly s třídou přesnosti lepší než 0,5 dle EN 45501, OIML R60 (2000), WELMEC 2.4 (2001). Rozsah siloměru je od 10 % do 100 % jmenovité hodnoty siloměru. Elektronická ochrana přetížení siloměru.

Měření dráhy v plné délce posuvu stroje s krokem/rozlišením 0,001 mm a přesností 0,01 mm. Měření absolutně a relativně v mm, palcích a procentuálně. Programově nastavitelné limity dráhy.

Rychlost posuvu lze nastavit od 0,001mm/min do 300 mm/min. Lze využít také silové regulace zatížení v N/s nebo kN/min. Pohon s teplotní a proudovou ochranou.

Rám stroje je konstruován a dimenzován tak aby dosáhl maximální tuhosti. K dosažení maximální tuhosti je využito dvojité vedení příčníku s tuhým podpůrným profilem z jednoho kusu. Tuhost rámu v kN/mm v závislosti na kapacitě stroje s programovým korekčním K-faktorem. K posuvu příčníku stroje je využit kuličkový šroub s ochranným krytem. Elektronické limity posuvu s možností programového nastavení. Mechanický koncový spínač dráhy.

Řídící jednotka PAC-X přístroje je vybavena firmwarem AMMI-TTS, který multiplikačně komunikuje jak s PC (libovolný OS) tak s mobilními zařízeními s OS Android. AMMI-TTS je ovládán a odesílá data skrze Wi-Fi (IEE802.11) a TCP port (IEE802.3) nebo skrze RS-232C a USB 2.0 pomocí jednoduchých příkazů a sdělení. Pomocí tohoto software lze na stroji provádět zkoušky v tahu, tlaku, ohybu, cyklické namáhání, tvrdosti a zkoušení pružin. AMMI-TTS umožňuje nastavení jednoduchých zkoušek pro běžné zkoušky materiálu, pro potřeby vývoje nebo výzkumu. K dispozici je ukládání všech testovacích dat a snadný export do jiných softwarových balíků.

TABULKA TECHNICKÝCH SPECIFIKACÍ
Označení (obchodní/typové) Tensile Testing System 500 N / TTS-05-v1
Výrobce prokyber s.r.o.
PARAMETR HODNOTA PARAMETRU
Materiálové zkoušky Konstantním tahem
Rostoucím tahem
jmenovitá hodnota síly Od 0 do 500 N
Měřící rozsah 10% až 100% jmenovité hodnoty
Rychlost posuvu 0,001 až 300 mm/min
Pracovní prostor výška 300 mm, šířka 200 mm
Kapacita stroje 500 N
Deformační zóna 0 až 200 mm
Testovaný materiál pevného skupenství
Chyba měření síly < 5 %
Třída přesnosti 0,5 (EN 45501, OIML R60, WELMEC 2.4)
Záznam a přenos dat reálný čas, SD card
Komunikační rozhraní Wi-Fi
OS Linux, Windows, Android
Výstupní formát dat CSV (MS Excel)
Formát dat měření síla, délka, čas
výstupní hodnoty prodloužení, síla, napětí, deformace, Youngův modul
Hmotnost < 30 kg
Napájení 230V/50Hz
Konfigurace HW PAC-X_ver.4
PWMHB_ver.1

Cena, jakost a dodací termín

Objednací číslo Název Záruka Dodání DPH CZK/kus bez DPH CZK s DPH
TTS-05-v1 Tensile Testing System 500 N 24 měsíců 12 týdnů 21 189 400 229 174

Po dobu 24 měsíců garantujeme jakost produktu, tedy stálý stupeň plnění potřeb nebo očekávání, které jsou závazné, obecně se předpokládají nebo jsou jinak stanoveny. Jakost je kontrolována při převzetí produktu a na požádání zákazníka na provozovně prodávajícího.

Produkt dodáme do 12 týdnů od data závazné objednávky. Produkt je možné konfigurovat a upravit jej podle potřeb zákazníka. Konkrétní úpravy a kvality musí být předem projednány.

Cena produktu se může měnit v závislosti na objednaném množství, nebo v závislosti na požadovaných úpravách.