Project

General

Profile

Actions

Ochrana osobních údajů a citlivých informací

Kromě obecných nařízení GDPR praktikujeme postupy, které vytváří bezpečné prostředí pro sdílení dat, jejich uchovávání a řízení přístupu k nim. Pro správu dat a řízení projektů využíváme prostředí redmine, který je instalován na šifrovaných diskových oddílech a využívá https protokolu. Elektronická data mimo redmine jsou taktéž uložena na šifrovaných diskových oddílech. Tištěné verze dat jsou uloženy na provozovně, do které mají přístup prověření zaměstnanci. Provozovna je připojena k pultu centrální ochrany a má ocelové zábrany všech vstupních otvorů.

Emailová komunikace využívá kryptografického a podpisového programu GPG. Pokud chcete mít jistotu že Váš email přijde skutečně tomu, komu jste ho poslali, doporučujeme ho zašifrovat veřejným klíčem příjemce. I kdybyste email poslali na špatnou emailovou adresu, dotyčný adresát ho nemůže přečíst. Žádáme aby všichni korespondenti šifrovali své emaily. Skutečně jednoduchý proces nastavení, který uskutečníte pouze jednou, je dostupný na webu klienta Thunderbird.

Veřejné klíče

Další informace

dokumenty

Updated by Jednatel J.H. over 5 years ago · 2 revisions