Project

General

Profile

Input Output Power Expander (DKE-IOPE-16)

IOPE je 16 kanálový rozšiřující modul pro PAC, který pomocí SPI linky rozšíčí o 2 bajtové vstupní/výstupní porty. IOPE má specifické vlastnosti:
  • IDC konektory pro snadné připojení řídicích a ovládacích prvků,
  • integrovanký DC/DC napájecí zdroj pro výstup,
  • integrovaný interní LDO regulátor,
  • usměrněné vstupní svorky,
  • ochranou rychlou pojistku proti zkratu výstupů,
  • polymerové vratné pojistky proti přetížení výstupů,
  • indikaci napájení a pojistky,
  • vysokou ESD odolnost,
  • automatické nebo manuální adresování do celkového počtu 32 IOPE,
    které umožňují jeho snadné použití profesionálními techniky i domácími kutily v širokém spektru variabilních aplikací:
  • pro řízení až 16 zařízení,
  • pro příjem dat až z 16 zařízení,
  • pro spínání až 16 releových kontaktů,
  • pro průmyslové i domácí aplikace,
  • jako výkonové posílení 16 bitové řídicí sběrnice,
  • jako kodér/dekodér sériové/paralelní sběrnice,
  • pro světelnou nebo akustickou signalizaci,
  • pro řízení DC servopohonů a krokových motorů,
  • pro stavbu velkých řídicích polí s možností ovládání až 512 zařízení.

1. Technická specifikace

  • Input/Output Power Expander s volitelným komunikačním rozharním SPI/I2C/TWI nebo s 16 bitovým vstupem a s 16 výkonovými výstupy (200 mA a 20 V na výstup)
  • 2x 8bit I/O registr s přerušením, 34 pinové konektory na ploché kabely (IDC)
  • pružinová svorkovnice pro napájení
  • testovací přepínač
  • stínění
  • robustní provedení se 4 montážními otvory
  • maximální přenesený výkon 64 W (3,2 A)
  • Konektor DKE-IDC34 pro připojení zátěže
  • Konektor DKE-IDC34 pro paralelní ovládání výstupů IOPE, nebo pro připojení vstupů (konektor je připojen mezi expandér a tranzistorová pole)
  • Výkonové expandéry se připojují k DKE-PAC až do počtu 32 kusů a tím dokáží vytvořit pole výkonových výstupů o počtu 512.
  • Rozměry DKE-PCB jsou 62 x 87 mm.
  • Rozteče instalačních otvorů 45 x 70 mm (rozmístění otvorů je znázorněno na výkresu níže).
  • Doporučený instalační prostor na DKE-EWB je rozměry +20 mm (82 x 107 mm), nad DKE-PCB 11 mm a pod DKE-PCB 8 mm (přibližná výška celkem s DKE-PCB 20,5 mm).
    ver.2.0.0 rev.1.0 ver.2.0.0 rev.1.0

2. Popis modulu

Modul je vyroben z dvouvrstvé DPS typu FR4 a je chráněn bílou maskou. Orientace konektorů a nápisů je uzpůsobena snadnému čtení a modulární instalaci. Pin 1 je vždy označen hranatým motivem na DPS. Na obrázku níže je naznačen směr číslování pinů.

2.1 16BIT DATA CONNECTOR

  • standardní DKE-IDC34 konektor
  • na pinu 33 je přivedená zem
    PINY se zemí GND 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
    PINY datové 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 x
    PORTY A,B IOPE A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 x
    DATA VALUE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 x

2.2 POWER INPUT CONNECTOR

  • pružinový konektor se zátěží max. 5 A
    AC pól napájecího napětí
    SHIELD připojení nejnižšího (zemního) potenciálu zapojení
    TEST při připojení na GND slouží k sepnutí všech ovýkonových výstupů
    AC pól napájecího napětí

2.3 OUTPUTS TEST PIN

  • hřebínkový konektor pro připojení testovací propojky
  • testovací propojka zároveň slouží jako ochrana proti reverzním proudům
  • propojka na pinech 2 a 3 sepne všechny výkonové výstupy

2.4 OUTPUTS CONNECTOR

  • standardní DKE-IDC34 konektor, kde sudá čásla představují napájecí napětí na svorce ~ POWER INPUT CONNECTOR a lichá čísla jednotlivé kolektory tranzistorů
  • na pinu 1 je přivedená zem, a s pinem 2 mohou sloužit k napájení připojeného zařízení
    PINY s napětím AC 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
    PINY s kolektory x 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33
    PORTY A,B IOPE x B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
    DATA VALUE x 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

2.5 SPI DATA CONNECTOR

2.6 ADDRESS CONNECTOR - CHIP SELECT

  • slouží k výběru komunikační sběrnice
  • propojovacím kabelem se propojuje vždy jenom jeden pin diagonálně se zemí
    PIN 15 13 11 09 07 05 03 01
    BUS0 1 0 0 0 x x x x
    BUS1 0 1 0 0 x x x x
    BUS2 0 0 1 0 x x x x
    BUS3 0 0 0 1 x x x x
    PIN 16 14 12 10 08 06 04 02
    PWR x x x x x x x 1

2.7 ADDRESS CONNECTOR - ADDRESS

  • složí k nastavení adresy IOPE na vybrané sběrnici
  • propojovacím kabelem se propojují piny diagonálně s kladným pólem napájení
    PIN 15 13 11 09 07 05 03 01
    ADR0 x x x x x 0 0 0
    ADR1 x x x x x 0 0 1
    ADR2 x x x x x 0 1 0
    ADR3 x x x x x 0 1 1
    ADR4 x x x x x 1 0 0
    ADR5 x x x x x 1 0 1
    ADR6 x x x x x 1 1 0
    ADR7 x x x x x 1 1 1
    PIN 16 14 12 10 08 06 04 02
    GND 0 x x x x x x x

Konfigurace IOPE modulu

Označení Krytí
DKE-IOPE-16 -
DKE-IOPE-16-EWB EWB 100x100x35

Vývojové informace

Vývojové informace mohou procházet uživatelé s bezpečnostní prověrkou reportér a vyšší.

  1. Aktuální hlavní vývojová verze: dke-2.x
  2. Developments Issues: #1171
  3. Components List

Přílohy